شام جو زور ۽ محفوظ ڏاڪڻيون

هڪ بولٽيل ريڪ کي ڪيئن جلدي گڏ ڪجي.